Jan Šplíchal - narozen 17.12.1929 ve Sloupnici, zemřel 14.3.2019 v Praze. Studium na umělecko-průmyslové škole v Jablonci nad Nisou a na Akademii výtvarných umění v Praze (nedokončeno). V roce 1950 nastupuje do zaměstnání v tiskárně Neubert v Praze. Od roku 1955 začíná fotografovat, Rolleiflex 6x6, navštěvuje kurzy fotografie: snímková technika, výtvarná fotografie, barevná fotografie, reprodukční fotografie, orientace na výtvarnou fotografii. Poznává techniku fotomontáže, která zůstane jeho doménou po celou dobu výtvarné činnosti. V roce 1964 přijat do SČVU - sekce fotografie a do skupiny Proměna. Od roku 1958 se pravidelně zúčastňuje výstav československé fotografie doma i v zahraničí.. 1988 přijat za člena do ČSVU. Členem Pražského domu fotografie. Se skupinou Proměna vystavuje v Praze a v Písku. Měl dosud 35 samostatných výstav v České republice a 32 v zahraničí. Jedna výstava byla uzavřena pro ideovou rozpornost s oficiálním uměním, nebyl povolen tisk katalogu, protože „...glorifikuje spisovatele Franze Kafku a motivy spojené s jeho tvorbou“. V roce 1987 natočil krátký autorský film Orbis terrarum ve Studiu krátkého filmu v Praze na Barrandově. Od roku 2006 pracuje s digitální barevnou fotografií.

    V roce 1997 natočila Čs. televize o autorovi medailon Hledání světla. Fotografická spolupráce s nakladatelstvím Artia, Odeon, Vyšehrad, Kalich, Evangelické nakladatelství Praha, Verlag am Eschbach, Ev. Verlagsanstalt Berlin aj.

1929 narozen 17. prosince ve Sloupnici
1944 roční praxe v Umělecké keramice v Nedošíně u Litomyšle
1945-48 Umělecko-průmyslová škola v Jablonci n/Nis.
1949 Akademie výtvarných umění, Praha
1950 nástup do zaměstnání v tiskárně Neubert a syn., Praha
1951-53 vojenská prezenční služba u PTP
1953 sňatek s Libuší Štruplovou
1955 narození syna Daniele
1955 začíná fotografovat, kupuje Rolleiflex 6x6
1958 poprvé se zúčastňuje výstavy I. umělecké fotografie v Praze
narození dcery Věry
1960 cesta se spolkem grafiků Holar do NDR
seznámení se s fotografem Josefem Sudkem
1961 první fotomontáže Štíty a Struktury
1964 přijat do skupiny PROMĚNA, poprvé vystavuje
přijat do Svazu čsl. výtvarných umělců
1966 první výstava v zahraničí v Holandsku
1968 seznámení s Reinhardem Schubertem
první samostatná výstava u nás na zámku v Duchcově
1972 ministerstvo kultury kupuje 5 fotografií pro výstavu v USA
1973 výstava Proměny dva dny po zahájení zakázána z moci úřední
1974 první realizace fotografií pro sborové místnosti ČCE v Lounech
1975 zvětšuje fotografie Jaromíra Funkeho z originálních negativů
1978 fotografie pro sbor ČCE v Braníku a ve Zlíně
1981 vychází kniha Praha našich snů
začíná sestavovat diapásma s hudbou: Stvoření, Krajiny
1986 úmrtí manželky Libuše 25. února
úmrtí maminky 25. dubna
1987 vzniká film ORBIS TERRARUM ve Studiu krátkého filmu na Barrandově
1988 cesta na Kubu
1989 cesta do Argentiny
1990 cesta do Egypta a Izraele
1991 první cesta do Chile
1992 přednáší jako lektor v Pražské fotografické škole
1993 vychází monografie Jan Šplíchal v nakladatelství FOTO MIDA
1994 druhá cesta do Chile
scénické fotografie k opeře PROCES Franze Kafky pro Státní operu Praha
1995 scénické diapozitivy pro uvedení Její pastorkyně v Záhřebu
zvětšuje fotografie z originálních negativů Jaromíra Funkeho pro portfolio PHP třetí cesta do Chile
1996 Česká televize natáčí medailon Hledání světla
1997 kopíruje fotografie pro portfolio Františka Drtikola
1998 sňatek s Miladou Mitkovou
cesta do Holandska, cesta do Španělska
1999 fotografie k opeře „K“ do katalogu Opera National de Paris
2000 cesta do Španělska
2005 vychází knížka fotografií Praha uprostřed proudu, text Jiří Šerých
zakoupen digitální fotoaparát a začíná práce s počítačem
2006 vznikají digitální cykly Podzimní arboretum, Jarní etudy, Kameny kameny, Doteky krajin,
2007 připravuje výstavu a katalog sochaře Františka Pacíka
2008 filmový medailon J.Š., režie Petr Skala
2009 cesta do Španělska
2012 úmrtí syna Daniela
2014 DVD o kostele a sboru sv. Klimenta v Praze
2019 zemřel 14. března v Praze

Publikace (fotografické ilustrace)

Soubor 12 pohlednic - Kalich/Orbis, 1971; Katalog František Bílek - sochařské dílo, Praha 1966; Encyklopedie porcelánu, Artia Praha 1966; Evangelický kalendář, Kalich 1974; Tau und Regen zu sein - Ev. Verlagsanstalt Berlin 1976; Praha našich snů - Vyšehrad, 1980; Na úpatí hory - Kalich, 1984; Büro Gebete - Verlag am Eschbach, SRN 1987; Stan setkávání, Evang. nakladatelství Praha, 1990; Jan Šplíchal - monografie, text Jiří Šerých, FOTO MIDA České Budějovice, 1993; Tschechoslowakische Fotografie der Gegenwart – Museum Ludwig Braus 1990; Česká fotografie 1989 – 1994, Mánes Praha 1994; V zemi sfing a pyramid - Oikumené, 1994; Dietrich Steinwedo: O Bohu - 6 fotomontáží - nakl. Blahoslav; Pelusa - fotografie z Chile, Bielefeld, SRN, 1998; Jan Šplíchal - fotografie (katalog), text Petr Holý - Praha 1999. Program k opeře „K“ pro Opera National de Paris - 2001. Před tváří Boží, básně Pavel Rejchrt, sochy Ivan Jilemnický - bar. dia, Kalich 1999; Ivan Jilemnický: Sochařovo biblické vyznání - bar. dia, 1999; Kalendář 2005 – vydal FOTOMIDA České Budějovice – 13 foto; Krajiny mého domova - kalendář 2005 – vydala Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, text Miroslav Baše – fotografická spolupráce Pražské Podskalí dvacátého století – text Jana Osbornová – 15 foto – vydala SCHOLA LUDUS – Praha 2004; Praha uprostřed proudu – text Jiří Šerých, 52 fotografií, vydal FOTO MIDA Č.Budějovice 2005 – náklad 2000 ks; Soubor pohlednic FOTO MIDA České Budějovice 1999 a 2001; Portfolio "U kulatého stolu" - text Karel Dvořák - 1983; František Pacík - katalog díla - vydal Arbor Vitae 2008; Jiří Novák - V pohybu - vydal Arbor Vitae 2010; Zdeněk Šimek - katalog - Arbor Vitae 2006; Jan Šplíchal: Život nejenom černobílý - vlastním nákladem 2008; Portréty, soubor fotomontáží - 2013, Na cestách – fotografické vyprávění 2013, Argentina – soubor fotografií 2014


Strom

FOTOGRAFICKÉ CYKLY: